Tekniikkapajat

Syksyllä 2017 järjestetään vielä yksi Maastoonpolje! -tekniikkapaja. Lisätietoja myöhemmin.